matadan

आज १३ ऑक्टोबर २००९, महाराष्ट्रात आज विधानसभे साठी मतदान होत आहे. लोकशाहीत नागरिकाला मिळालेला सर्वात मोठा हक्क बजावा. आपलं मत अमूल्य आहे, ते योग्य त्या उमेदवारालाच द्या. हीच वेळ आहे महाराष्ट्रा ला योग्य दिशा देण्यासाठी. आपण देणारे प्रत्येक मत हे जणू महाराष्ट्रासाठी येणाऱ्या पाच वर्षात एका दिव्या प्रमाणे आहे. जागृत राहून मतदान करा. छोट्या- मोठ्या अमिषाला बळी न जाता मतदान करा. आज वेळ गेली, तर मागून पश्याताप करावा लागेल. महाराष्ट्र धर्म वाढवा…. मतदान करा!!.

-जय महाराष्ट्र!

Advertisements